חוף המערבי

מצלמת חוף המערבי

מצלמת חוף המערבי

בחסות:עריית תל אביב

מצלמות חוף חוף המערבי

צא"ט בין גולשי חוף המערבי